Płatność

Za pobraniem (tylko Włochy):

Aby zapłacić za zakupy w momencie dostawy, należy zaznaczyć spośród dostępnych form zapłaty: „Za pobraniem”.
Płatność za pobraniem obowiązująca tylko w przypadku dostawy na terytorium Włoch, jest ograniczona do 90% wartości zamówienia; w momencie składania zamówienia należy dokonać przedpłaty w wysokości 10%, realizowanej z wykorzystaniem: serwisu PayPal/przelewu bankowego/karty kredytowej, wypłaty salda kurierowi w momencie dostawy:
- W gotówce, w ramach limitów dozwolonych prawem.
- Czekiem obiegowym, wysyłając z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do wysyłki, faksem lub w wiadomości e-mail na adres: info@eclik.it kopię czeku, w celu umożliwienia odpowiednich sprawdzeń.
Płatność za pobraniem uwzględnia opłatę za wydatki związane z obsługą; zostaje wyświetlona po dodaniu wybranych produktów do koszyka.
Wpłacona zaliczka rozumiana będzie jako kara umowna za odstąpienie od umowy, która zostanie potrącona przez naszą firmę w następujących przypadkach:
- Wysłany materiał zostanie zwrócony do nadawcy z powodu odmowy przyjęcia.
- Klient anuluje zamówienie produktów wykonanych na zamówienie.
AbcDue Srl zastrzega sobie prawo do żądania uiszczenia dodatkowej zaliczki w przypadku zamówienia o dużej wartości.

Przelew bankowy:
Aby zapłacić za zakupy przelewem bankowym, należy zaznaczyć spośród dostępnych form zapłaty: „Przelew bankowy” i dokonać go w ciągu 5 dni na rzecz:

AbcDue Srl
Bank: Friuladria (Credit Agricole)
Agencja:
IBAN: IT29C0533664790000030443858
BIC: BPPNIT2P011

W takim przypadku zamówienie pozostaje zarezerwowane aż do udowodnienia zrealizowania zapłaty, której poświadczenie należy wysłać faksem/za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@eclik.it, po upływie 5 dni roboczych bez otrzymania przez nas poświadczenia zapłaty, zamówienie zostanie anulowane.

Karta kredytowa:
W przypadku płatności kartą kredytową należy wybrać spośród dostępnych form zapłaty: „Karta kredytowa”.
Akceptowane są karty organizacji: VISA/MASTERCARD/CARTASI; transakcja realizowana jest za pośrednictwem bezpiecznego serwera stosującego system ochrony SSL (Secure Socket Layer), uniemożliwiającego komukolwiek zapoznanie się z kodami wykorzystywanych kart kredytowych.
Adres wysyłkowy musi być zgodny z adresem właściciela karty kredytowej, w przeciwnym razie zamówienie nie zostanie zaakceptowane, i tym samym, w przypadku zwrotu produktu, nie nastąpi zwrot kosztów zakupu.

PayPal:
W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal należy zaznaczyć spośród dostępnych form zapłaty: „PayPal”.
Klient zostaje skierowany na stronę logowania w serwisie PayPal; nasza firma nie ma dostępu do informacji finansowych Klienta w żadnym momencie realizowania przez niego procedury zakupu.