Polityka prywatności

Niniejsza strona przedstawia tryby zarządzania witryną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych korzystających z niej użytkowników. Dotyczy to informacji udostępnianej również w rozumieniu artykułu 13 dekretu legislacyjnego nr 196/2003 „Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych”, przekazywanej osobom wykorzystującym serwisy sieci web przedsiębiorstwa AbcDue Srl dostępnych za pośrednictwem internetu pod adresem: https://www.eclik.eu.
Informacja ta jest udostępniana tylko w odniesieniu do wskazanej powyżej witryny internetowej, nie zaś do innych witryn internetowych, do których użytkownik może ewentualnie dotrzeć za pośrednictwem różnych łączy.
W niniejszym tekście celowo przytoczono treść dotyczącą polityki prywatności, dostarczoną przez organ poręczycielski do ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, zgodnie ze wskazaniem na oficjalnej stronie internetowej: www.garanteprivacy.it.

Właściciel i miejsce przetwarzania danych
Właścicielem przetwarzania danych jest AbcDue Srl z siedzibą: Vicolo Ongaria, 9 30028 - San Michele al Tagliamento (VE) - Italy w osobie: Tollon Fabio.

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne: Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi stron pobierają w trakcie normalnej eksploatacji niektóre dane, których transmisja wynika ze stosowania protokołów komunikacyjnych internetu. Dotyczy to informacji, które nie są gromadzone w celu kojarzenia ich z określonymi osobami, lecz które ze swej natury mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych należą: adresy IP lub nazwy domen komputerowych wykorzystywanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI żądanych zasobów, godzina przesłania żądania, metoda wykorzystana do złożenia żądania w serwerze, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod cyfrowy wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania.
Czynności udostępniania w profilach mediów społecznościowych przedsiębiorstwa AbcDue Srl są przedmiotem polityki prywatności każdej sieci społecznościowej.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika
Przesyłanie dowolne, wyraźne i dobrowolne poczty elektronicznej na adresy podane w tej witrynie wiążą się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wnioski, a także ewentualnych innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Użytkownik może również wybrać subskrypcję biuletynu poprzez podanie swego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska w celu otrzymywania od przedsiębiorstwa AbcDue Srl informacji o nowościach, ofertach i organizowanych promocjach.