Transport

Koszty transportu:

Możesz obliczyć koszty transportu jednego lub większej liczby produktów: wprowadź kraj przeznaczenia i dodawaj do koszyka żądane produkty; czynność ta nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem zakupu.
Dodatkowe opłaty w przypadku miejscowości specjalnych:
Standardowa wysyłka nie uwzględnia ewentualnych dodatkowych opłat obowiązujących w przypadku miejscowości, w których wymagane są niestandardowe środki transportu (ciężrówki 7 - 12 metrów). Przykładami takimi są strefy ograniczonego ruchu, deptaki, place budowy i obiekty w trakcie budowy, mniejsze wyspy.
Jeżeli uważają Państwo, że miejsce wysyłki zalicza się do takich stref, prosimy o kontakt celem zapewnienia lepszej obsługi: w przypadku ewentualnego braku informacji przed zakupem dokonamy późniejszego sprostowania.

Czasy dostawy:
We wszystkich arkuszach produktów na https://www.eclik.eu określono orientacyjną liczbę dni roboczych niezbędną do wysyłki, obliczoną na podstawie średniego czasu produkcji.
Czas wysyłki liczony jest od dnia otrzymania płatności i na podstawie przewidywań opartych na danych statystycznych z poprzednich dostaw lub standardowych terminów podanych przez producentów.
W przypadku wielu produktów wchodzących w skład tego samego zamówienia są one dostarczane w jednej przesyłce, a dla celów wysyłki uwzględniany jest produkt o najdłuższym czasie dostawy.
Do podanej liczby dni należy dodać liczbę dni niezbędną do dostawy do miejsca docelowego. Termin ulega zmianie w zależności od rodzaju produktu i kuriera, z którego usług się korzysta. Średni czas dostawy wynosi od 4 do 12 dni, w zależności od obszaru.
Podana liczba dni wysyłki jest szacunkowa, dlatego dostawa może nastąpić wcześniej lub później, z przyczyn nieleżących bezpośrednio po stronie AbcDue Srl (opóźnienia w produkcji, opóźnienia przewozowe, święta).
Wszelka produkcja i wysyłki zaplanowane w okresach przedświątecznych mogą ulec wydłużeniu w związku z okresami, w których firmy produkcyjne i logistyczne są nieczynne.
Artykuły oznaczone informacją: wysyłka natychmiastowa są one dostępne w naszych magazynach i wysyłane zwykle w ciągu 1-3 dni roboczych po otrzymaniu płatności.

Bezpośredni odbiór:

Można karta w naszej siedzibie: Vicolo Ongaria, 9, 30028 - San Michele al Tagliamento (VE) - Italy bez Opłata za wysyłkę.
Wyślemy do Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie, gdy towary będą dostępne do odbioru w naszym magazynie.
Godziny odbioru: 09:00 -12: 00/14: 00-17: 00, od poniedziałku do piątku. Towary dostarczane są w oryginalnym opakowaniu, a odpowiedzialność za transport ponosi kupujący.

Sposób wysyłki:
AbcDue Srl przykłada wielką uwagę do właściwego opakowaniu produktów, aby wyeliminować możliwość zniszczenia ich podczas transportu. Sposób wysyłki może różnić się zależnie od miejsca docelowego i od rodzaju towarów. W przypadku produktów wyposażenia wnętrz korzystamy z firm transportowych specjalizujących się w przewozie mebli.
Firmy przewoźnicze współpracujące z nami:
BRT SPA, DHL, STIP snc, FERCAM SPA, DE GIROLAMI SPA, ENERGO LOGISTIC, TGM SRL, BRT EU SPA, ITALMONDO SPA, GLS, RITIRO DIRETTO.

Dokąd wysyłamy:
AbcDue Srl wysyła produkty do wszystkich krajów Unii Europejskiej i do Szwajcarii.


Dostawa na umówioną godzinę:
Jest to usługa umożliwiająca otrzymywanie informacji w czasie, gdy zamówiony produkt jest w trakcie dostawy, co pozwala uzgodnić z przewoźnikiem dokładną porę dostarczenia produktu.
Usługę tę należy zamówić w fazie zakupu, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego.


Dostawa na piętro:
Towary zakupione na stronie AbcDue Srl są dostarczane wyłącznie do poziomu ulicy, nie oferujemy usługi dostawy na piętro.


Wysyłka:
Po wysłaniu towaru, Klient otrzyma wiadomość e-mail z AbcDue Srl. Niektórzy przewoźnicy oferują możliwość śledzenia przesyłki. Wówczas Klient otrzymuje w wiadomości e-mail kod niezbędny do śledzenia; w pozostałych przypadkach można prosić o dalsze informacje, przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@eclik.it.
Dostawa standardowo odbywa się na poziomie ulicy; samochód jest prowadzony tylko przez jednego kierowcę, i w związku z tym klient musi współpracować przy rozładunku dużych paczek ze skrzyni samochodu dostawczego. Obowiązkiem nabywcy jest przeniesienie zamówionych produktów do miejsca zamieszkania. Ewentualne szczegóły użyteczne dla wysyłki można wpisać w uwagach dotyczących zamówienia.


Sposób postępowania w momencie przyjazdu przewoźnika:
W chwili dostawy Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy liczba dostarczonych paczek i ich stan zewnętrzny są zgodne z informacją podaną w dokumencie transportowym, a także do upewnienia się, czy opakowanie dotarło nienaruszone.
W przypadku stwierdzenia śladów manipulowania, pęknięcia, rozcięcia lub zawilgocenia opakowań Klient musi zatwierdzić towar z „ZASTRZEŻENIEM KONTROLI”, opisując szczegółowo uszkodzenia na pokwitowaniu odbioru towaru od przewoźnika, na przykład: zastrzeżenie kontroli z powodu wgniecionego kartonu, pękniętego opakowania ze styropianu itd. Opis uszkodzenia jest bardzo ważny, ponieważ zastrzeżenie typu ogólnego nie będzie wystarczające do rozpoczęcia postępowania odszkodowawczego w stosunku do przewoźnika i uniemożliwi zwrot kosztów lub wymianę produktu.
W przypadku wyraźnie widocznego uszkodzenia opakowania Klient może odmówić odbioru przesyłki, wskazując na pokwitowaniu powód odmowy; po zwróceniu produktu, Klient otrzyma kolejną przesyłkę z zamówioną zawartością.
Otrzymany produkt musi zostać dokładnie sprawdzony:jakąkolwiek anomalię, nawet najmniejsze zarysowanie, należy zgłosić do AbcDue Srl W TERMINIE 48 GODZIN od otrzymania przesyłki, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z załączonymi zdjęciami na adres: info@eclik.it. Po upływie 48 godzin od dostawy nie akceptujemy roszczeń związanych z uszkodzeniem przesyłki.
Uszkodzony produkt nie może być używany ani zainstalowany; należy również zachować oryginalne opakowanie, które posłuży do ewentualnego zwrotu produktu w celu jego wymiany.
W przypadku użytkowania lub zainstalowania uszkodzonego produktu przestaje obowiązywać prawo do jego wymiany.
Reklamacje dotyczące innych przyczyn należy przesłać obowiązkowo w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, po upływie tego okresu nasze przedsiębiorstwo nie zaakceptuje żadnych reklamacji.


Przechowywanie i koszty z nim związane:
Jeśli klient nie ma możliwości odbioru gotowego towaru, może poinformować nas za pośrednictwem wiadomości e-mail o pierwszej, dogodnej dla niego dacie wysyłki. Wówczas nie zostanie on obciążony kosztami przechowywania, pod warunkiem, że odnośna informacja nadejdzie przez wysyłką zamówienia.
Jeśli Klient nie zgłosi niemożności odbioru, zostanie obciążony kosztami przechowywania.
Nieprzestrzeganie terminu dostawy będzie skutkować obciążeniem Klienta kosztami przechowywania towaru.


Zwroty produktu i zapłaty:
W przypadku powstania jakiegokolwiek problemu związanego z mylnym skierowaniem przesyłki, jej ujemnych cech lub braku satysfakcji odbiorcy z zakupionych produktów AbcDue Srl, można odesłać towar i zażądać zwrotu uiszczonej za niego zapłaty. Prawo odstąpienia od umowy jest regulowane obowiązującymi przepisami; możliwy jest zwrot zakupionych towarów w przypadku zakomunikowania takiego zamiaru w ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty dostawy, patrz: prawo odstąpienia od umowy. Po udzieleniu przezAbcDue Srl zezwolenia na zwrot, towar musi zostać zwrócony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony. Po otrzymaniu i sprawdzeniu nienaruszonego stanu produktu, nastąpi zwrot kosztów nieobejmujący poniesionych kosztów transportue.

Przerwy w realizowaniu wysyłek:
W sezonie letnich urlopów oraz świąt Bożego Narodzenia AbcDue Srl nie realizuje wysyłek: w miesiącu SIERPNIU, dokładnie od 31 lipca do 31 sierpnia, w miesiącu GRUDNIU dokładnie od 20 grudnia do 7 stycznia następnego roku.
Ostatnim dniem wysyłki produktów objętych opcją wysyłki natychmiastowej jest 31 lipca (przed urlopem sierpniowym) i 20 grudnia (przed przerwą świąteczną). W przypadku artykułów, których czas dostawy wynosi lub przekracza 6 dni roboczych, należy pamiętać, że jeśli zamówienia zostaną zgłoszone po 15 lipca lub po 7 grudnia, wówczas dostawa zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc (wrzesień, styczeń).
Zamówienia można również składać w trakcie trwania okresów urlopowych; wówczas czasy dostawy będą liczone, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu okresu urlopowego. Jednakże będziemy odpowiadać na wszystkie wiadomości e-mail przesłane na adres: info@eclik.it.