Piškotki

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih obiskana spletna mesta pošljejo v vaš brskalnik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itd.), v katere se shranijo podatki, ki se ponovno pošljejo istim spletnim stranem ob naslednjem obisku istega uporabnika.

Med brskanjem po spletišču lahko v svoj računalnik prejmete tudi piškotke drugih spletišč ali spletnih strežnikov, imenovane piškotki "tretjih strani". To pa zato, ker so na obiskani spletni strani lahko prisotni elementi, kot so na primer, slike, zemljevidi, zvoki, gumbi družbenih omrežij: Facebookov "Všeč mi je" Googlov "+1" itd., posebne povezave na spletne strani drugih domen, nameščenih na drugih strežnikih in ne na strežniku zahtevane strani. Z drugimi besedami, to so piškotki, ki jih nastavi drugo spletišče in ne tisto, ki ga trenutno obiskujete.

Tehnični piškotki so piškotki, ki se uporabljajo izključno za namene "prenosa sporočila preko elektronske komunikacijske mreže oziroma izključno do mere, ki je v današnji informacijski družbi ponudniku neke storitve potrebna, da naročniku ali uporabniku dejansko ponudi zahtevano storitev "(glejte 1. odstavek 122. člena Zakona).

Namen ciljnih piškotkov je zbiranje podatkov o uporabniku za namen pošiljanja oglasnih sporočil, prilagojenih na podlagi uporabnikovih navad, ki jih slednji kaže med svojim brskanjem po spletu. Nanje se nanaša 122. člen Zakona o varovanju zasebnosti, ki določa, da "sta shranjevanje podatkov v računalniku oziroma napravi naročnika ali uporabnika in dostop do že shranjenih informacij dovoljena samo pod pogojem, da naročnik ali uporabnik poda soglasje, potem ko je bil seznanjen s poenostavljenimi postopki, ki jih navaja 3. točka 13. člena (1. odstavek 122. člena Zakona).

Piškotki prve stranke ali drugi asimilirani piškotki:
Spletna stran AbcDue Srl uporablja tehnične piškotke, za katere se ne zahteva privolitev zadevne stranke.
Natančneje, spletna stran uporablja:
- sejne piškotke, ki se uporabljajo za ohranjanje doslednosti brskanja, za delovanje vozička in za ohranjanje pristnosti;
- sledilne piškotke o sprejemljivosti politike piškotkov;
- piškotke za prilagoditev vmesnika.

Piškotki tretjih strani
Na spletni strani https://www.eclik.eu je nameščenih nekaj piškotkov tretjih strani, ki se aktivirajo s postopkom, opisanem v pasici.
V nadaljevanju so našteti piškotki tretjih strani in povezave, prek katerih lahko dobite več informacij in kjer jih lahko tudi onemogočite.
Google Inc.
Za zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta, za izvajanje spletnih promocijskih akcij in promocijskih akcij remarketinga, https://www.eclik.eu uporablja storitve družbe Google Inc. in njenih odvisnih družb. Podatki brskanja se zbirajo agregirano in anonimno način s pomočjo storitve Google Analytics. Promocijske akcije se izvaja s programom AdWords, z njim se prikazuje komercialna sporočila družbe https://www.eclik.eu na drugih spletnih straneh, na podlagi segmenta podobne ciljne skupine ali na podlagi prejšnjih obiskov https://www.eclik.eu Piškotki so lahko nastavljeni iz različnih domen družbe Google Inc., ki so na primer, google.com, google.it, googleadservices.com, doubleclick.net itd.
Spletna stran uporablja storitev Google Analytics, ki piškotke uporablja za statistično analizo v zbirni obliki o uporabi obiskane spletne strani.
Za ogled "pogojev storitve Google Analytics", ki se sklicuje tudi na politiko zasebnosti podjetja Google Inc., neodvisnega nosilca obdelave podatkov, povezanih s storitvijo Google Analytics, glejte naslednjo stran
http://www.google.com/analytics/terms/it.html
Če želite onemogočiti uporabo svojih podatkov s storitvijo Google Analytics, si lahko namestite dodatno komponento brskalnika, ki si jo lahko prenesete z naslednje strani:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Politika zasebnosti podjetja Google Inc. je na voljo od naslednje strani dalje:
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Spletno stran lahko obiščete tudi brez piškotkov, vendar v tem primeru ne boste mogli koristiti vseh ponujenih funkcij. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Samodejni namestitvi piškotkov se lahko izognete tako, da med predlaganimi izberete možnost "ne sprejemaj piškotkov". Več informacij o tem postopku lahko najdete v navodilih za uporabo brskalnika.
Na trdem disku shranjene piškotke lahko kadarkoli pobrišete.

Metode obdelave
Osebni podatki se lahko obdelujejo z ali brez pomoči elektronskih instrumentov. Sprejeti so posebni varnostni ukrepi za preprečitev izgube podatkov, nedovoljeno ali nepravilno uporabo in nepooblaščen dostop. Podatke lahko obdeluje osebje in/ali sodelavci nosilca, ki jih slednji imenuje in pooblasti za obdelavo podatkov. Podatki ne bodo razkriti ali posredovani drugim.

Pravice posameznikov
Posameznik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice upravljavcu obdelave, v skladu z s 7. členom it. zak. ur. 196/2003, ki ga za razumevanje citiramo v celoti: 7. člen - Pravica do dostopa do osebnih podatkov in druge pravice
1.- Posameznik ima pravico pridobiti potrdilo o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov, ki ga zadevajo, četudi še niso registrirani, ter pridobitev teh podatkov v jasni obliki.
2.- Posameznik ima pravico do pridobitve informacij o:
a) viru osebnih podatkov;
b) namenu in načinih obdelave;
c) uporabljeni logiki obdelave z uporabo elektronskih instrumentov;
d) osnovnih identifikacijskih podatkih nosilca, o odgovornih osebah in o uradnem zastopniku v skladu z 2. odstavkom 5. člena;
e) subjektih ali kategorijah subjektov, katerim se lahko posredujejo osebni podatki ali ki lahko pridejo v stik z njimi, v vlogi uradnega zastopnika v državi, odgovornih ali pooblaščenih oseb.
3. Posameznik ima pravico pridobiti:
a) posodobitev, popravek ali, kadar je v njegovem interesu, dopolnitve podatkov;
b) izbris, pretvorbo v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, ki so bili obdelani v nasprotju z zakonom, vključno s podatki, katerih hranjenje ni nujno potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali naknadno obdelani;
c) potrdilo o tem, da so bili o dejanjih iz točk a) in b) in njihovih vsebinah obveščeni vsi tisti, ki so jim bili podatki posredovani, razen v primerih, ko se izvršitev tega izkaže za nemogočo ali bi bila za to potrebna nesorazmerna sredstva glede na zaščitene pravice.
4. Posameznik ima pravico do popolnega ali delnega nasprotovanja:
a) do ravnanja z osebnimi podatki, ki ga zadevajo, čeprav so podatki zbrani skladno z namenom uporabe;
b) do ravnanja z osebnimi podatki, ki ga zadevajo, z namenom pošiljanja promocijskega materiala ali neposredne prodaje ali za izpeljavo tržnih raziskav ali tržnega komuniciranja.